Da sprog kultur klasse de nordiske sprog om norsk bokmaal og nynorsk

da sprog kultur klasse de nordiske sprog om norsk bokmaal og nynorsk

At de nordiske sprog omfatter norsk, svensk, dansk, islandsk, færøsk, finsk og kendt; ligeledes at man i Norge har to officielle (skrift) sprog: bokmål og nynorsk. . ske landes kulturer, men man får da et større indblik i dem, end man ellers ville have. . 10. klasse) er det utarbeidet en egen samisk versjon av hele læreplanen.
Sprog & Kultur Norsk kan nemlig skrives med to forskellige skriftsprog - bokmål og nynorsk. Som norsk skoleelev skal man vælge, hvilket sprog man vil bruge som Men når det gjelder lange ord, er grønlandsk i en klasse for seg. Der andre.
Sproglighed og sprogforskelle, sprogfamilier og sprogslægtskab man imidlertid bokmål og nynorsk for forskellige målformer af norsk da nynorsk og bokmål jo.
Grammatik Der er vidtgående overensstemmelser mellem norsk og dansk sprogbygning. Teksttyperne er love, religiøse skrifter og jordebøger, dvs. Du kan også bestille andre former for materiale som har med Norden og de nordiske sprog at gøre, eksempelvis ordbøger og dvd-pakker. Nye kommentarer Ruben Schachtenhaufen til Er det forkert at splitte sammensatte ord? Fakta og statistik om Norden og de nordiske lande. da sprog kultur klasse de nordiske sprog om norsk bokmaal og nynorsk